Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2013

October 04 2013

September 30 2013

September 18 2013

September 16 2013

Feb 19

Bullet for My Valentine

Feb 19–23:59 Add this event to a calendar application
Bilety: 95zł

Bardzo nam miło poinformować, że w lutym do Polski dotrze trasa zespołu Bullet For My Valentine !!!
Walijczycy, którzy genialne łączą heavy-metal z metal-corem zagrają 19 lutego (środa) w Warszawskiej "Stodole". Będzie to pierwszy klubowy koncert tego zespołu w naszym kraju, więc zapowiada się rewelacyjny gig. Do tego na trasę zostały zaproszone dwa doskonałe supporty: While She Sleeps, Callejon !


Bilety online:
http://biletin.pl/event/24/1749,bullet-for-my-valentine.html
http://knockoutprod.net/site/bilet/bullet-my-valentine-support-warszawa

Ceny:
95zł - przedsprzedaż
110zł - w dniu koncertu

September 14 2013

September 08 2013

September 07 2013

September 02 2013

nightfall
4751 855d
Reposted fromparamaribo paramaribo viaankaottak94 ankaottak94
nightfall
7566 4a60
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viazelkowypotwor zelkowypotwor
nightfall
1690 75c7
Reposted fromvankei vankei viazelkowypotwor zelkowypotwor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl